AN NINH-QUỐC PHÒNG
Huyện nhà sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng đầu năm
24/09/2021 09:10:16

Sáng ngày 15/6, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn

 
 


Theo báo cáo đánh giá được trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện. Từ cơ quan Quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao như nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCÐ; tập huấn cán bộ; công tác tuyển quân, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước vững chắc, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phần đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn một số hạn chế cần khắc phục cũng được thể hiện rõ trong báo cáo đó là việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở chưa thật sự chất lượng, hiệu quả thi đua có thời điểm chưa cao; chưa tạo động lực thúc đẩy thi đua phát triển sâu rộng; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương tốt, người tốt trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở một số cơ sở còn chưa thường xuyên, hiệu quả; Việc nắm tình hình tư tưởng, chấp hành nền nếp chính quy, chế độ quy định của cán bộ, chiến sĩ có cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Trên cơ sở tồn tại hạn chế các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng cuối và cả năm 2021./.

In trang

Quay lại

Lên trên

Huyện nhà sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng đầu năm

 
 

Sáng ngày 15/6, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

Theo báo cáo đánh giá được trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện. Từ cơ quan Quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao như nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCÐ; tập huấn cán bộ; công tác tuyển quân, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước vững chắc, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phần đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn một số hạn chế cần khắc phục cũng được thể hiện rõ trong báo cáo đó là việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở chưa thật sự chất lượng, hiệu quả thi đua có thời điểm chưa cao; chưa tạo động lực thúc đẩy thi đua phát triển sâu rộng; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương tốt, người tốt trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở một số cơ sở còn chưa thường xuyên, hiệu quả; Việc nắm tình hình tư tưởng, chấp hành nền nếp chính quy, chế độ quy định của cán bộ, chiến sĩ có cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Trên cơ sở tồn tại hạn chế các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng cuối và cả năm 2021./.

In trang

Quay lại

Lên trên

Huyện nhà sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 15/6, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

Theo báo cáo đánh giá được trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, mục tiêu, phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện. Từ cơ quan Quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao như nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCÐ; tập huấn cán bộ; công tác tuyển quân, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước vững chắc, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phần đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện còn một số hạn chế cần khắc phục cũng được thể hiện rõ trong báo cáo đó là việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở chưa thật sự chất lượng, hiệu quả thi đua có thời điểm chưa cao; chưa tạo động lực thúc đẩy thi đua phát triển sâu rộng; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương tốt, người tốt trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở một số cơ sở còn chưa thường xuyên, hiệu quả; Việc nắm tình hình tư tưởng, chấp hành nền nếp chính quy, chế độ quy định của cán bộ, chiến sĩ có cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Trên cơ sở tồn tại hạn chế các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự 6 tháng cuối và cả năm 2021./.

In trang Quay lại Lên trên

Sáng ngày 15/6, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức sơ kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS huyện, Trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn.

 
 
 
theo Kimthanh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.1%
Số hồ sơ xử lý: 671
Trước & đúng hạn: 670
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Dư - Uỷ viên BTV Đảng ủy-Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 6,899