AN NINH-QUỐC PHÒNG
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021
06/10/2021 08:01:02

Chiều ngày 30/9, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện đã tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021. Đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện dự phát biểu chỉ đạo và trao chứng nhận cho học viên.

Trong thời gian 4 ngày, 70 học viên tham gia lớp bồi duỡng được giới thiệu 6 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ - Bộ CHQS tỉnh biên soạn. Các chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chính sách về dân tộc tôn giáo; vấn đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam; về phòng chống chiến lược diễn biến hoàn bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Cuối đợt bồi dưỡng Ban tổ chức lớp học đã cho học viên viết bài thu hoạch chấm điểm làm căn cứ đánh giá quá trình học tập. Qua đánh giá có 100% đạt yêu cầu trong đó 17 đồng chí chiếm 24% đạt loại giỏi, 47 đồng chí chiếm 70% đạt loại khá.
 
               Đ/c Phạm Viết Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện trao chứng nhận cho học viên
Trao chứng nhận và phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Phạm Viết Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện đề nghị sau khóa học, các học viên tích cực vận dụng kiến thức đã được truyền đạt vào thực tiễn, đồng thời tiếp tục trau dồi, nâng cao nhận thức các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về QPAN; nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới./. 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.1%
Số hồ sơ xử lý: 671
Trước & đúng hạn: 670
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Dư - Uỷ viên BTV Đảng ủy-Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0