THÔNG BÁO
Quy chế làm việc của UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026
06/10/2021 07:54:46

Ngày 01/10/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy chế quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND huyện Kim Thành. Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, người đứng đầu các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với UBND huyện chịu sự điều chỉnh của Quy chế này./.

/uploads/Quyet dinh ban hanh HTQLCL 2021.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.1%
Số hồ sơ xử lý: 671
Trước & đúng hạn: 670
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Dư - Uỷ viên BTV Đảng ủy-Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0