AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hiệu quả bước đầu của mô hình điểm “XãCộng Hoà điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.
15/03/2022 08:38:27

Tháng 7 năm 2021, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng xã Cộng Hoà là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và khu dân cư phối hợp chặt chẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng xã Cộng Hoà là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với 15 tiêu chí.

Ngay sau khi thành lập Ban công an xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương tăng cường Phổ biến các văn bản chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định địa phương về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng điểm “XãCộng Hoà điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác xây dựng điểm “Xã Cộng Hoà điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nóng cốt, xung kích với sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thôn khu dân cư gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực xây dựng xã an toàn về ANTT khẳng định rõ nét vị trí, vai trò, hiệu quả và tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và gắn chặt với các phong trào khác của địa phương trong quá trình thực hiện. Nhất là trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở, phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội…

 
CA xã đến từng xóm trọ trên đại bàn xã kiểm tra công tác tạm trú lưu trú. 
   Đến nay sau 8 tháng triển khai thực hiện, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp các các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) được 6 buổi truyên truyền trực tiếp cho 335 lượt người, phối hợp với đài truyền thanh xã xây dựng và tuyên truyền gần 20bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ANTT, qua đó người dân nâng cao cảnh giác, tự giác tham gia công tác đảm bảo ANTT, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1697
Trước & đúng hạn: 1697
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 10:29:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đào Quang Thảnh - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com/ conghoa.kimthanh@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0