TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tổng kết thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021.
05/10/2021 08:32:45

Ban thanh tra nhân dân xã Cộng Hoà vừa tổ chức tổng kết công tác thanh tra nhiệm kỳ 2019- 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2023. Tại hội nghị, Ban thanh tra nhân dân xã Cộng Hoà đã khen thưởng cho 3 cá nhân có nhiều thanh tích tiêu biểu trong hoạt động thanh tra nhiệm kỳ qua.

Ban thanh tra nhân dân xã Cộng Hoà vừa tổ chức tổng kết công tác thanh tra nhiệm kỳ 2019- 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2023. Tại hội nghị, Ban thanh tra nhân dân xã Cộng Hoà đã khen thưởng cho 3 cá nhân có nhiều thanh tích tiêu biểu trong hoạt động thanh tra nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Ban thanh tra nhân dân tiếp tục phấn đấu giải quyết tốt các mâu thuẫn ngay từ địa bàn dân cư, thực hiện có hiệu quả việc giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền xã, thực hiện chính sách pháp luật, các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND, đẩy mạnh tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ ở xã, Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo khó khăn của Chính phủ.... và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Nhiệm kỳ qua, Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát các hoạt động cơ quan dân cử, cán bộ công chức, các hoạt động của đại biểu HĐND, giúp cho Uỷ ban mặt trận tổ quốc có nhiều ý kiến với HĐND các cấp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ban thanh tra nhân dân đã tập trung giám sát, vệ sinh môi trường, việc sử dụng đất của các công trình xây dựng tại địa phương, như việc thực hiện chính sách với người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam Điôxin, chế đội đối với thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế chưa được hưởng chế độ. Phối hợp với MTTQ xã tham gia giám sát việc thực hiện việc phòng chống dịch covid trên địa bàn xã và thực hiện giám sát việc hỗ trợ người dân găp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính Phủ và Quyết định 15/2020 của thủ tướng chính phủ tại địa phương. Đặc biệt các đối tượng chính sách như Người có công, người nghèo người cận nghèo theo quy định, và phối hợp tham gia rà soát, xét duyệt các trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.1%
Số hồ sơ xử lý: 671
Trước & đúng hạn: 670
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Văn Dư - Uỷ viên BTV Đảng ủy-Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 6,898