Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
181/BC-UBND 09/09/2023 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023 Tải file Tải về
11/BC-UBND 16/03/2023 Báo cáo tình hình hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng Tải file Tải về
02/KH-UBND 16/03/2023 Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 Tải file Tải về
09/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo phát triển kinh tế xã hội quý I năm 2023 Tải file Tải về
10/BC-UBND 10/03/2023 Báo cáo cải các hành chính quý I Tải file Tải về
63/TB-UBND 16/12/2022 V/v niêm yết công khai Dự thảo Báo cáo Kết quả xây dựng NTM nâng cao đế năm 2022 của xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành UBND xã Cộng Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
196/BC-UBND 16/12/2022 Báo cáo Kết quả xây dựng NTM nâng cao đế năm 2022 của xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành UBND xã Cộng Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương Tải file Tải về;Tải về;
65/TTr-UBND 04/10/2022 Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải file Tải về
125 /BC-UBND 04/10/2022 Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Tải file Tải về
66/TTr-UBND 04/10/2022 Đề nghị công nhận danh hiệu làng văn hóa Tải file Tải về
/QĐ-UBND 30/09/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2023 Tải file Tải về
102/BC-UBND 09/09/2022 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 UBND xã Cộng Hòa, huyện KIm Thành tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
103/BC-UBND 09/09/2022 Công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 UBND xã Cộng Hòa, huyện KIm Thành tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
60/BC-UBND 10/06/2022 Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về
99/QĐ-BCĐ 07/06/2022 Quyết định ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" xã Cộng Hòa UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về;Tải về;
98/QĐ-BCĐ 06/06/2022 Quyết định về việc Kiện toàn ban chỉ đạo 'Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về
56/BC-UBND 01/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về
95/QĐ-BCĐ 01/06/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện xã Cộng Hòa năm 2022 UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về
55/BC-UBND 31/05/2022 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của đài truyền thanh xã Cộng Hòa UBND xã Cộng Hòa Tải file Tải về
45-BC/UBND 22/04/2022 Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngành nông nghiệp năm 2022 Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1697
Trước & đúng hạn: 1697
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 12:15:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG HÒA - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Đào Quang Thảnh - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203729952

Email: ubnd.conghoa@gmail.com/ conghoa.kimthanh@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 29,272